Raspored prvi tjedan_20172018

Poštovane kolegice i kolege.

Raspored za prvi tjedan preddiplomskog studija u akademskoj godini 20172018. 

 

Specijalistički studij počinje 9. listopada 2017.

 

Možete ga preuzeti.