Info

Visoka škola za informacijske tehnologije

Klaićeva 7, 10000 Zagreb

referada: 01/3764200
dekanat: 01/6525614
telefaks: 01/3764264
Radno vrijeme
e-mail:
referada@vsite.hr
dekanat@vsite.hr
knjigovodstvo@vsite.hr
IBAN:
HR9724880011100137190
HR8023600001101922034
OIB:28017824635

Zanimljivosti