Prije mobilnosti

Na portalu www.vsite.hr detaljno su prikazani svi sadržaji predmeta i razrada ECTS bodova. Unutar programa Erasmus+  vršiti će se jezična procjena putem online alata. Također će se ponuditi online jezični tečaj za 5 glavnih jezika (DE, EN, ES, FR, IT). Naglasak je na jeziku na kojem se odvija mobilnost. Ukoliko se mobilnost održava na nekom drugom jeziku Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost informirati će kandidate o ponudi jezičnih tečajeva.