Osnovni podatci o studiju - preddiplomski stručni studij

Stručni studij informacijskih tehnologija je studij znanstvenog područja tehničkih znanosti polje računarstvo.Na preddiplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija previđena su četiri smjera. Studij se izvodi u semestrima. Moguće je birati izborne kolegije drugih studija i institucija.
Smjerovi su prilagođeni specifičnim poslovima stručnog prvostupnika informacijskih tehnologija (sistem inženjer, programer, projektant baze podataka, projektant informacijskog sustava). Usmjeravanje se obavlja izborom smjera u četvrtom semestru, odnosno izborom dva obvezatna izborna kolegija za taj smjer. Preostala dva izborna kolegija četvrtog semestra biraju se slobodno. U trećoj godini studenti izborne kolegije biraju slobodno, uz preporuku kolegija sukladnih izabranom smjeru.
Program omogućava postizanje minimalno 180 ECTS, te stjecanje naziva stručni prvostupnik informacijskih tehnologija.

Ishodi učenja na studiju: Očekuje se da će nakon završetka studija student moći:

 1. Modelirati svojstva fizikalnih sustava primjenom matematičkih postupaka
 2. Komunicirati i koristiti literaturu na stranom jeziku
 3. Procijeniti društveni okvir profesionalnog djelovanja
 4. Utvrditi fizikalne osnove računalnog inženjerstva
 5. Odabrati digitalnu tehnologiju u implementaciji informacijskih sustava
 6. Razviti novu korisničku programsku podršku
 7. Kreirati nove programe efikasnim korištenjem programskih jezika
 8. Modelirati funkcionalnost programskih proizvoda
 9. Upravljati računalnim sustavima i mrežama
 10. Projektirati pouzdane informacijske sustave
 11. Dizajnirati bazu podataka
 12. Razviti distribuirani programski sustav
 13. Odabrati strukturu informacijskog sustava
 14. Projektirati poslovne informacijske sustave
 15. Upravljati proizvodnim informacijskim sustavom
Trajanje studija različito je za redovne i izvanredne studente. Redovni studenti završavaju studij u standardnih šest semestara (tri godine) s prosječnim godišnjim opterećenjem 60 ECTS. Izvanredni studenti slušaju isti program, ali na način da kolegije prve dvije godine redovnog studija odslušaju u tri godine s prosječnim godišnjim opterećenjem 40 ECTS. Na taj način se tjedno opterećenje spušta sa prosječnih 24 na 18 sati, pa zaposleni studenti mogu pratiti predavanja i obavljati vježbe. Završna godina je ista za izvanredne i redovne studente, s opterećenjem 60 ECTS koje uključuje izradu završnog rada.
Izvedbeni program omogućava održavanje nastave u semestrima (2x15 tjedana).
Izborni kolegiji završne godine mogu prema suglasnosti mentora ili voditelja biti izabrani sa drugih studija koje izvodi Škola ili neka druga institucija.
Trajanje jednog nastavnog sata je 45 minuta. Jedan ECTS bod predstavlja 30 sati ukupnog rada studenta.