PROJEKTI DRUŠTVENE OSJETLJIVOSTI

VSITE aktivno sudjeluje u životu naše zajednice i iskazuje svoju društvenu osjetljivost tako što izvodi „pro bono“ projekte kojima se poboljšava kvaliteta života potrebitih i osoba s posebnim potrebama. Tako je izveden projekt sustava za daljinsko praćenje solarnih instalacija izvedenih u ruralnim područjima „Svarožić“, koji su izveli studenti VSITE-a pod vodstvom profesora Koče Vrančića, te projekt informatizacije poslovanja odjela integracije Centra za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ iz Zagreba koji realizira studentica Vanja Jelkić pod vodstvom svog mentora profesora Dalibora Bužića.

 

Projekt informatizacije Odjela integracije Centra „Vinko Bek“

Projekt obuhvaća analizu postojećeg poslovnog sustava i utvrđivanje potrebe za provođenje informatizacije poslovanja odjela integracije u Centru za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ koji se bavi integracijom osoba oštećenog vida i želi unaprijediti svoje poslovanje primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Prema zahtjevima korisnika utvrđene su potrebe i ciljevi, te su predložene mogućnosti i rješenja poboljšanja poslovanja odjela i načina provođenja informatizacije uz obuku djelatnika i pružanje korisničke podrške. Na osnovi izrađenog modela kreiraju se baza podataka i web aplikacija pomoću koje će se voditi evidencije o radu i poslovanju odjela integracije. Web aplikacija omogućava pristup podacima u bazi neovisno o vremenu i lokaciji, te generiranje izvještaja o radu i poslovanju prema odabranom segmentu što je u funkciji povećanja učinkovitosti poslovanja tog odjela koji pomaže uključivanju osoba s oštećenim vidom u društvo.

 

Svarožić – sustav za daljinsko praćenje solarnih instalacija

UNDP-ov ured u Hrvatskoj je pokrenuo projekt ruralne elektrifikacije, s nakanom da domaćinstvima koja cijelu godinu žive bez električne energije donira samostalne („otočne, off-grid“) solarne instalacije dostatne za normalnu opskrbu tih kućanstava električnom energijom.

 

VsiTe se uključio u projekt razvojem sustava za daljinski nadzor tih solarnih instalacija. Korisnici doniranih solarnih instalacija su uglavnom siromašni ljudi, s nedostatnim znanjem za rukovanje i brigu o takvim instalacijama, što daljinski nadzor čini nužnim.

Izvedeni sustav omogućava daljinsko praćenje napona te ulazne i izlazne struje akumlatorske baterije, praćenje rada sklopova i drugih uređaja (agregat, stanje goriva, korištenje glavnih potrošača).

Detaljnije u priloženoj specifikaciji:

 

Svarožić

sustav za daljinsko praćenje solarnih instalacija

 

 

 

Svarožić (slavenski bog sunca i čuvar ognjišta) je sustav namijenjen nadzoru autonomnih solarnih instalacija. Sastoji se od:

  • lokalnog uređaja, fizički spojenog na nadziranu instalaciju, koji mjeri ulazne parametre i rezultate periodički dojavljuje poslužitelju (serveru),
  • serverske aplikacije koja trajno pohranjuje rezultate svih mjerenja, obrađuje ih i prezentira u grafičkoj formi kroz WEB sučelje.

Lokalni uređaj (u daljnjem tekstu klijent) komunicira sa serverom pomoću ugrađenog GSM GPRS modema i da bi ispravno radio treba biti smješten u području pokrivenom mobitelskim signalom. Klijent se napaja direktno iz baterija sustava, uz zanemarivu prosječnu potrošnju, te ostaje u funkciji i ako se inverter ugasi.

Klijent je mikrokontrolerski uređaj koji mjeri četiri vrste ulaznih veličina:

  1. Napon baterija Ubat – omogućuje uvid u trenutni SOC (state of charge) baterija. Detektiranje prepunjavanja ili preduboke ispražnjenosti baterija automatski aktivira alarmnu proceduru.
  2. Ulazna struja Iul – ulaz solarne energije u sustav, omogućuje mjerenje dnevne ulazne energije i vremensko praćenje stanja solarnih PV panela. U slučaju detektiranja negativne struje (samopražnjenje) kroz PV panele ili regulator, automatski se aktivira alarmna procedura.
  3. Izlazna struja Iiz – trenutnai prosječna potrošnja priključenih trošila, mjereno u izlaznoj (AC) grani invertera. Oba parametra su važna za analizu ispravnog dimenzioniranja i eksploatacije sustava, na dnevnoj, mjesečnoj ili godišnjoj razini.
  4. Grupa digitalnih ulaza D1 do D4 – omogućuju nadzor sklopova sustava ili priključenih zavisnih podsustava na logičkoj razini 0/1 (inverter ON/OFF, agregat ON/OFF, gorivo na rezervi DA/NE, prioritetni potrošači uključeni DA/NE itd.)

Svi rezultati mjerenja se svode na minutne prosjeke, i u takvoj rezoluciji se pohranjuju u bazu podataka. Stvarna očitanja Ubat i Iul se odvijaju sekundno, a Iiz se uzorkuje svake milisekunde iz čega se računa „True RMS“ vrijednost izlazne struje. Stanje digitalnih ulaza se također pohranjuje u minutnoj rezoluciji, za svaki kanal po dva podatka: Stanje koje je pojedini ulaz imao na početku svake minute, te je li unutar te minute došlo do promjena stanja.

Učestalost dostave paketa izmjerenih podataka na server je izbor korisnika, i može varirati od dostave svake minute do svakih 120 min. Što je dostava češća, manje je kašnjenje prikaza u WEB sučelju, ali je zato obračunati promet teleoperatera veći, što utječe na cijenu eksploatacije sustava.

Svaka TCP poruka sadržava identifikacijski kôd uređaja, ciklički redni broj paketa, zastavicu stanja (error flag) i kontrolni zbroj (checksum) koji garantira integritet sadržaja. U slučaju greške u bilo kojem koraku komunikacije, klijent neće dobiti očekivani odgovor od poslužitelja i ponoviti će postupak dostave. U sklopu odgovora na poruku poslužitelj može daljinski naložiti klijentu novu IP adresu i port za dostavu, što omogućuje krajnje jednostavno migriranje serverske aplikacije i baze na novi poslužitelj.

Tehnička specifikacija klijenta:

Parametar                

Vrijednost

 

 

Nominalni napon - Uul

24/48 V*

Prosječna potrošnja

<100 mW

Mjerni opseg Iul

30/50/100/200 A*

Mjerni opseg Iiz

20/30/50 A* (AC)

Digitalni ulazi

4 kanala, relej na GND

Dimenzije (bez antene)

140x70x30 mm

Komunikacija

GSM GPRS

GSM modem

Svi opsezi (quad band)

TCP poruka (120 min)

<1 kB**

Podatkovni promet

<4 MB/mj.***

*Po  specifikaciji sustava i odabiru naručitelja, prije isporuke.
  Izbor ne utječe na cijenu.

**Stvarna veličina poruke. Teleoperater obračunava promet
    po vlastitoj minimalnoj obračunskoj jedinici.

*** Pri dostavi paketa svakih 120 minuta i minimalnoj
        obračunskoj jedinici teleoperatera od 10 KB.