STUDIRANJE UZ RAD NA VSITE-u

STUDIRANJE UZ RAD NA VSITE-u

VSITE Vam pruža slijedeće mogućnosti:

  1. Zaposleni ste, imate gimnaziju ili srednju školu? Želite postati stručnjak za IT?

Upišite preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija na VSITE-u!

  1. Bavite se računarstvom ili informatikom, a imate samo srednju stručnu spremu?

Upišite preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija na VSITE-u i uz rad postanite stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija (stručna prvostupnica inženjerka informacijskih tehnologija)!

  1. Završili ste preddiplomski svučilišni ili stručni studij iz računarstva ili informatike i želite uz rad proširiti i produbiti svoja znanja o informacijskoj tehnologiji steći nova znanja i vještine iz IT-a? Dalje napredovati i postati voditelj programerskog ili projektnog tima, IT menadžer, konzultant ili sistem integrator?

Upišite specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija na VSITE-u i uz rad postanite stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija!

 

PO ČEMU SE VSITE RAZLIKUJE OD OSTALIH VISOKIH UČILIŠTA?

VSITE pruža priliku svakom zaposleniku da uz rad postane inženjer IT-a odnosno IT ekspert.

Kao izvanredni student na preddiplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija, nakon uspješnog završetka studija, postaje  stručni prvostupnik inženjer informacijske tehnologije (stručna prvostupnica inženjerka informacijske tehnologije) i može se odmah zaposliti u nekoj IT tvrtki ili IT službi i nastaviti obrazovanje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija na VSITE-u uz rad.

Kao izvanredni student na specijalističkom diplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija, nakon uspješnog završetka studija, postaje  stručni specijalist inženjer informacijske tehnologije (stručna specijalistiica inženjerka informacijske tehnologije) i može se odmah zaposliti u nekoj IT tvrtki ili IT službi.

VSITE je privatno visoko učilište informacijskih tehnologija koje svojim studentima:

-          organizira nastavu i ispite za izvanredne studente radnim danom, od ponedjeljka do petka, samo poslijepodne,

-          daje bez naknade laptop, udžbenike i druga nastavna pomagala potrebna za uspješno svladavanje studijskog programa,

-          organizira besplatne radionice i konzultacije,

-          omogućuje sudjelovanje studenata na stručnim skupovima u organizaciji VSITE-a bez plaćanja kotizacije,

-          plaća kotizaciju za stručne i znanstvene skupove na kojima studenti sudjeluju kao autori ili koautori sa svojim nastavnicima;

-          student ne snosi troškove štampanja diplome na hrvatskom i engleskom jeziku i troškove promocije (a za uspomenu mu ostaje kapa) i

-          VSITE plaća studentima dodatno osiguranje od nezgode (nesretnog slučaja),

-          financira sportske i druge studentske aktivnosti i

-          uključuje studente u upravljanje visokim učilištem. 

Nastavnici VSITE-a su vrhunski IT eksperti koji studentima nesebično prenose svoje bogato iskustveno znanje o modernim informacijskim tehnologijama kroz teoretsku nastavu, laboratorijske vježbe, seminarske radove i projekte.

Nastavnici VSITE-a usmjeravaju studente prema inovativnosti i osposobljavaju ih za aktivno sudjelovanje u informatičkim i drugim razvojnim projektima koji uključuju primjenu informacijske tehnologije i razvoj IT infrastrukture te tako pridonose gospodarskoj preobrazbi, razvoju svih industrijskih sektora, digitalne ekonomije i društva u cjelini.

 

STUDENTSKA PRAVA IZVANREDNIH STUDENATA

Izvanredni studenti VSITE-a imaju sljedeća studentska prava:

-          studentsku iskaznicu (iksicu) kojom ostvaruje neke pogodnosti za studente (jeftinije ulaznice za kazalište i dr) i

-          pravo subvencionirani prijevoz na HŽ-u (50% uz predočenje indeksa ili iksice).

ŠKOLOVANJE NA VSITE-U JE ISPLATIVA INVESTICIJA

VSITE je privatno visoko učilište, tako da sve troškove studiranja mora pokriti student. Da je studiranje na VSITE-u isplativa investicija dokazuju podaci o tome da je preko 280 studenata, koji su u 10 godina postojanja završili studij na VSITE-u, zaposleno i da ima uspješnu karijeru u IT sektoru. Njihove plaće su iznadprosječne i omogućuju povrat uplaćene školarine u kratkom roku, zadržavanje radnog mjesta u IT sektoru i napredovanje u karijeri.

Naši najbolji studenti angažirani su kao stručni suradnici i nastavnici u redovnom ili honorarnom odnosu i suradnici na projektima VSITE-a.