Uvodno predavanje preddiplomski stručni studij

Poštovane kolegice i kolege, 

uvodno predavanje za akademsku godinu 2017/2018 godinu.  Dobrodošli!!