Naziv predmeta

Razvoj pouzdanih programa

Detalji
Kod
VSITE257
Skr.
RPP
ECTS
5
Godina
2
Semester
Zimski semestar
Vrsta
obvezatni smjera
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Ljet 18/19
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0.5
15
1
15
L
0.5
14
1
15
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
2
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: mr. sc. Ninoslav Čerkez, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Životni ciklus programske podrške. Razvojni ciklus. Temeljni postupci testiranja. Pristup testiranju, razine testiranja. Definiranje pogrješki. Funkcijsko testiranje. Upravljivost i mjerljivost postupka. Testiranje sustava. Strategija, prihvatljivost, regresija. Modeliranje programa, grafovi i dijagrami. Alati za testiranje programa.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za primjenu metoda razvoja pouzdane programske podrške.

Ishodi učenja

1. Objasniti i primijeniti razvojni i životni ciklus programa.
2. Koristiti metode modeliranja funkcionalnosti programa.
3. Odrediti kriterije kvalitete programskog produkta.
4. Kreirati kvalitetan i pouzdan programski produkt.

Sposobnosti

Kolegij pruža temeljna znanja o metodologiji razvoja programske podrške sa stanovišta osiguranja kvalitete programa.

Preporučena literatura

1. Roger S. Pressman: Software engineering: A Practitioner`s Approach; McGraw-Hill Science; 2009.
2. Steve McConnell: Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction; 2nd Edition, Microsoft Press; 2009.
3. Dave Nicolette: Software Development Metrics, Manning Publications, 2015
4. Chris Birchall: Re-Engineering legacy Software, Manning Publications, 2015

Dodatna literatura

1. The dark side of software engineering, IEEE Computer society, Wiley, 2011
2. Elliotte Rusty Harold: XML 1.1 Bible; Wiley; 2004.

predavanja (P)
 1. Modeliranje sustava - ER
 2. Modeliranje sustava - BPM
 3. Modeliranje sustava - UML
 4. Softversko inženjerstvo - Uvod, Lifecycle, PM
 5. Softversko inženjerstvo - Zahtjevi, Design, Complexity, Implementation
 6. Softversko inženjerstvo - Tipovi testiranja
 7. Softversko inženjerstvo - Nefunkcionalno testiranje
 8. Continuous Integration: Uvod do build managementa
 9. Ponavljanje za 1. kolokvij
 10. Continuous Integration: Deployment
 11. CI - završetak i istraživanje
 12. Softversko inženjerstvo - Metrika razvoja softvera
 13. Softversko inženjerstvo - Kontrola kvalitete softverskog proizvoda
 14. Agilni PM and razvoj pouzdanih programa
 15. Scrum process
auditorne vježbe (A)
 1. Primjer kreiranja ER modela
 2. Primjer kreiranje BPM modela
 3. Primjer kreiranje UML modela
 4. Primjer postavke JUnit testa
 5. Primjer rada s Mavenom
 6. Primjer uporabe više pristupa
 7. Primjer uporabe više pristupa
 8. Primjer rada sa Seleniumom
 9. Primjer dobrih praksi pisanja koda u bazi
 10. Primjer dobrih praksi pisanja OOP koda
 11. Primjer testiranja performansi sustava
 12. Primjer dobrih praksi PM-u
 13. Primjer primjene metrika testiranja
 14. Primjer testnih scenarija
 15. Primjeri agilnog procesa
laboratorijske vježbe (L)
 1. Unit testing - baza
 2. Modeliranje sustava - baza podataka
 3. Unit testing - JUnit
 4. Modeliranje sustava - BPMN
 5. Maven - I dio
 6. Maven - II dio
 7. Summary I - I sat - ER model, DB model, BPM
 8. Summary I - II sat - ER model, DB model, BPM
 9. Testiranje sa Selenium alatom
 10. Summary II -wireframing, unit testing, plan testiranja
 11. Summary II -wireframing, unit testing, plan testiranja
 12. Dobre prakse pisanja koda u bazi - proceduralni i upitni jezik
 13. Dobre prakse pisanja koda - OOP
 14. Testiranje performansi sustava
 15. Nije definirano
kolokvij - teorija (KP)
 1. Prvi kolokvij
 2. Drugi kolokvij
ispit - teorija (IU)
 1. testovi i kolokviji, seminari, konzultacije
samostalno učenje (SU)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje