Skip to main content

Fill application form

Predbilježba za akademsku godinu 2024/2025


Popunjavanjem ovog obrasca prijavljujete se za studiranje na:

Nakon popunjavanja obrasca zabilježite broj prijave koji će biti ispisan na ekranu.
Neposredno prije početka razredbenog postupka bit ćete obaviješteni e-mailom o terminu razredbenog razgovora.

Naziv završene srednje škole.
Zanimanje - kako je upisano na diplomi.
Urudžbeni broj - kako je upisano na diplomi.
Datum izdavanja diplome
Prvi razred
Drugi razred
Treći razred
Četvrti razred
Matura
Prethodni studij
Naziv institucije završenog prethodnog studija.
Naziv završenog prethodnog studija
Naziv titule završenog prethodnog studija
Urudžbeni broj - kako je upisano na diplomi.
Datum izdavanja diplome
Srednja ocjena završenog prethodnog studija (X.XX)
Prijelaz s drugog studija
Naziv institucije s koje kandidat prelazi.
Naziv studija s kojeg kandidat prelazi.
Prijava za
Navedite kako bi željeli plaćati.

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264