Skoči na glavni sadržaj

postani student u 3 koraka : Prijava - razredbeni postupak - upis

Kako se mogu prijaviti?

Prijaviti se možete ispunjavanjem elektroničkog obrasca na www.vsite.hr ili preko portala Postani student.

Kako popuniti prijavni obrazac? 

Izaberite odgovarajući studij: 

 • Preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija (redovni ili izvanredni studij) 
 • Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija (redovni ili izvanredni studij)

Popunite polja koja su označena kao obavezna, preporučujemo unijeti i ostale podatke radi učinkovite komunikacije (adresa, telefon, mobitel, e-mail adresa) 
NAKON POPUNJAVANJA OBRASCA ZABILJEŽITE BROJ PRIJAVE ISPISAN NA EKRANU!

Tko se može prijaviti?

Na Preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija mogu se prijaviti svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu. Svi oni koji su završili gimnaziju prije 2010. godine ne moraju imati položenu državnu maturu.
Na Specijalistički stručni studij informacijskih tehnologija se mogu prijaviti svi kandidati koji su završili odgovarajući stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s područja računarstva ili informatike težine 180 ECTS.
Prijelaz se odobrava studentima srodnih studija nakon razredbenog postupka u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku prijelaza.

Nakon što ste se uspješno prijavili za studiranje na VSITE-u putem obrasca za prijavu ili stranice Postani student, VSITE kandidatu šalje e-mail u kojem su navedeni termin i mjesto održavanja razgovora te potrebna dokumentacija. Kandidat treba potvrditi svoj dolazak odgovorom na e-mail. U slučaju spriječenosti kontaktirati Studentsku referadu VSITE-a telefonom ili e-mailom radi dogovora novog termina.

Razredbeni postupak obavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi i razgovora s kandidatom.

Postupak bodovanja na razredbenom postupku opisan je u Pravilniku o studiranju VSITE-a.

Razredbeni postupak za studente koji prelaze s drugih visokih učilišta i koji zadovoljavaju uvjete za upis prema odredbama Pravilnika o studiranju VSITE-a provodi se na temelju priznatog ekvivalenta ECTS bodova postignutih na prethodnom studiju iste razine i razgovora s kandidatom. 

Dokumenti

Kandidati koji prvi put upisuju Preddiplomski studij, na razredbeni postupak trebaju donijeti neovjerene preslike :

 • svjedodžbe srednje škole i svjedodžba o državnoj maturi / završnome radu / završnom ispitu
 • potvrda o položenim predmetima državne mature (ako postoji)
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (300 kn, uplata na žiro račun HR9724880011100137190 s pozivom na identifikacijski broj prijave)

Kandidati koji prvi put upisuju Diplomski studij, na razredbeni postupak trebaju donijeti neovjerene preslike :

 • potvrda o završetku studija i prijepis ocjena prethodnog studija ili diplomu i dopunsku ispravu (diploma supplement)
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (300 kn, uplata na žiro račun HR9724880011100137190 s pozivom na identifikacijski broj prijave)

Kandidati koji prelaze s drugog visokog učilišta na Preddiplomski studij, na razredbeni postupak trebaju donijeti :

 • neovjerene preslike svjedodžbi srednje škole i svjedodžbi o državnoj maturi / završnome radu / završnom ispitu
 • neovjerenu presliku potvrde o položenim predmetima državne mature (ako postoji)
 • ovjereni prijepis ocjena položenih ispita
 • ovjereni program položenih predmeta
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (300 kn, uplata na žiro račun HR9724880011100137190 s pozivom na identifikacijski broj prijave)

Kandidati koji prelaze s drugog visokog učilišta na Diplomski studij, na razredbeni postupak trebaju donijeti :

 • ovjereni prijepis ocjena položenih ispita
 • ovjereni program položenih predmeta
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (300 kn, uplata na žiro račun HR9724880011100137190 s pozivom na identifikacijski broj prijave)

Upis se obavlja u referadi u uredovnom vremenu ili po dogovoru.

Dokumenti 

Kandidati koji upisuju Preddiplomski studij, na upis trebaju donijeti originale :

 • svjedodžbe svih razreda srednje škole
 • svjedodžba o državnoj maturi / završnome radu / završnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • jedna fotografija 4x4 cm 
 • dokaz o uplati upisne rate ili školarine u cijelosti na žiro račun HR9724880011100137190 s pozivom na identifikacijski broj prijave

Kandidati koji upisuju Diplomski studij, na upis trebaju originale donijeti :

 • potvrda o završetku studija i prijepis ocjena ili diploma i dopunska isprava prethodnog studija
 • preslika osobne iskaznice
 • jedna fotografija 4x4 cm 
 • dokaz o uplati upisne rate ili školarine u cijelosti na žiro račun HR9724880011100137190 s pozivom na identifikacijski broj prijave

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264