Skoči na glavni sadržaj

SCAD

Informacijski sustav SCAD (SChool ADminsitration) projekt je koji VSITE razvija od – godina. Danas je SCAD neizostavan alat u svim bitnim procesima i djelatnostima VSITE-a, od administracije i knjigovodstva do nastave. Svi zaposlenici, stručni suradnici i studenti imaju svoj korisnički račun. Preko SCAD-a nastavnici i stručni suradnici vode evidenciju nastavnih aktivnosti i uspjeha studenata na dnevnoj bazi. Studenti imaju pristup svim važnim informacijama u nekoliko klikova : raspored, kalendar, aktivnosti, prisutnost na nastavi, ocjene, nastavni materijali, obavijesti, uplate, mail, forumi… 

Sustav SCAD (SChool ADminsitration) podržava procese planiranja i praćenja nastave i ispita i ostale ključne poslovne procese visokog učilišta i to:

 • provođenje razredbenog postupka s prijavom kandidata, razgovorom i automatskim generiranjem rang liste
 • upis studenata s planiranjem upisanih predmeta i priznavanjem predmeta prethodnog studija te automatskim ispisom upisnih dokumenata i indeksa
 • praćenje uplata školarine studenata, slanje mjesečnih uplatnica kod plaćanja na rate
 • objava nastavnih materijala, vijesti i komunikacija sa studentima preko foruma predmeta
 • izrada kalendara i tjednog rasporeda nastave (po studijima i katedrama koji su individualizirani za svakog studenta i nastavnika)
 • praćenje izvođenja nastave i rezultata ocjenjivanja studenata putem tjednih testova
 • sustav provođenja studentske ankete o kvaliteti studija
 • praćenje uspjeha na kolokvijima i praćenje uspjeha na ispitu
 • informatička podrška održavanju ispita kroz elektroničke ispitne liste i prijavnice, te sustav verifikacije unosa
 • informatička podrška završetku studija, kroz postupke prijave završnog odnosno diplomskog rada
 • imenovanja mentora, imenovanja povjerenstva za obranu, predaje rada i evidencije obrane rada, te završetka studija
 • sustav programabilnog urudžbenog zapisnika s klasifikacijom akata
 • sustav automatskog generiranja i urudžbiranja svih relevantnih dokumenata studenta, od matičnog i upisnog lista, ugovora, potvrda o studiranju, preko ispitnih lista i pregleda svih aktivnosti studenta, do zapisnika završnog ispita, potvrde o završetku studija, dodatka diplomi i same diplome
 • sustav automatske evidencije rada nastavnika s generiranjem radnih izvješća prema računovodstvu
 • sustav praćenja izbora i reizbora nastavnika

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264