Skoči na glavni sadržaj

DIT - Sustavi upravljanja sadržajem

Naziv predmeta

Sustavi upravljanja sadržajem

Detalji
Kod
VSITE275
Skr.
SUS
ECTS
5
Godina
2
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
obvezatni smjera
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Zim 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
0
0
0
L
1
13
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
1
1
0
KP
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
1
1
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: Dalibor Bužić, v. pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Definicija sustava za upravljanje sadržajem. Vrste sustava obzirom na tip podataka. Funkcije CMS-a. Prednosti korištenja CMS-a. Raspoloživa okvirna rješenja i njihov odabir. Sistemski zahtjevi. Instalacija, lokalizacija i podešavanje sustava. Komponente sustava i njihova prilagodba. Razvoj vlastitih komponenti. Izrada sadržaja. Upravljanje životnim vijekom sadržaja. Multimedijalni sadržaji. Definiranje grupa korisnika i dodjela ovlaštenja. Sigurnost CMS-a. Organizacija sadržaja. Interakcija s posjetiteljima portala. Upravljanje Internet portalom.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za implementaciju sustava za upravljanje sadržajem web sjedišta.

Ishodi učenja

1. Specificirati sustav za upravljanje sadržajem i njegove funkcije, sistemske zahtjeve, prezentirati raspoloživa okvirna rješenja.
2. Instalirati i podesiti sustav, prilagoditi komponente sustava.
3. Razviti vlastite komponente.
4. Definirati korisnike, grupe i uloge, definirati interakciju s korisnicima.
5. Izraditi sadržaj, upravljati životnim vijekom sadržaja, upravljati portalom.

Sposobnosti

Studenti su osposobljeni za izbor, instalaciju i podešavanje sustava za upravljanje sadržajem, te za izradu web sjedišta s dinamičkim web stranicama.

Preporučena literatura

1. Boiko, B.: Content Management Bible, Wiley 2001.
2. Halvorson , K.: Content Strategy for the Web, New Riders Press, 2009.

Dodatna literatura

1. Web sjedište api.drupal.org

predavanja (P)
 1. Definiranje sadržaja. Formatiranje sadržaja prema emocionalnom i vizualnom efektu te dosegu. Struktura sadržaja. Koraci upravljanja sadržajem.
 2. Funkcionalnost i značenje sadržaja. Upravljanje sadržajem. Sustav prikupljanja.
 3. Sustavi upravljanja i objavljivanja. Potreba za SUSom. Komponentni, kompozicijski i shematski sustav.
 4. Utjecaj drugih djelatnosti na SUSove. Grane (područja primjene) SUSova. Mali projekti uvođenja SUSova.
 5. Zanimanja u SUSu.
 6. Faze uvođenja SUSa. Priprema za projekt. Osiguravanje projektnog mandata. Prikupljanje zahtjeva.
 7. Logičko oblikovanje SUSa. Odabir SUSa. Uvođenje u primjenu.
 8. Kotač upravljanja sadržajem. Rad s metapodacima.
 9. Katalogiziranje publike. Oblikovanje publikacija.
 10. Oblikovanje tipova sadržaja. Rad s autorima i preuzetim sadržajima.
 11. Oblikovanje pristupnih struktura - hijerarhija, indeksa, poveznica i slijedova. Oblikovanje predložaka, personalizacije i radnih dijagrama.
 12. Sigurnost SUSa. Rizici zloupotrebe. Tehnike zaštite.
 13. Razvoj vlastitih komponenti. Akcijske i filterske kuke. Shortcode. Korisnički tipovi postova.
 14. Redizajn vođen strategijom sadržaja.
 15. Uvod u analizu ponašanja posjetitelja.
laboratorijske vježbe (L)
 1. Instalacija WordPressa. Izrada postova.
 2. Prilagođavanje postavki sustava. Napredne mogućnosti postova.
 3. Stranice u WP. Stvaranje kategorija i izbornika.
 4. Dodaci (pluginovi) - životni ciklus. Taktika pretraživanja dodataka u bazi. Opće smjernice za korištenje dodataka.
 5. Instalacija i podešavanje odabranih dodataka.
 6. Optimizacija za tražilice.
 7. Prilagođavanje izgleda portala - uvod u uređivanje teme.
 8. Uređivanje teme. Korištenje teme djeteta.
 9. Rad s predlošcima.
 10. Korisničke uloge i dodjeljivanje dozvola.
 11. Primjena tehnika zaštite SUSa.
 12. Stvaranje vlastitih dodataka
 13. Stvaranje vlastitih tipova postova. Preuzimanje sadržaja iz vanjskih izvora.
 14. Nije definirano
 15. Nije definirano
kolokvij - zadaci (KA)
 1. Nije definirano
kolokvij - teorija (KP)
 1. Cjeline U1-U7. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% oba kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima (zimski rokovi za studente zimskog semestra).
 2. Cjeline U8-U15. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% oba kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima (zimski rokovi za studente zimskog semestra).
ispit - zadaci (IP)
 1. Nije definirano
ispit - teorija (IU)
 1. Ukoliko student nije položio kolegij preko kolokvija, mora pristupiti pismenom ispitu cijelog gradiva U1-U15. Pismeni ispit ima između 6 i 8 pitanja. Minimum za prolaz je 50% odgovorenih pitanja. Konačnu ocjenu sačinjavaju kolokviji teorije (ili rezultat ispita) 63%, obavezni projekt 21%, izlazni testovi laboratorijskih vježbi 11% te izlazni testovi predavanja 5%. U slučaju nepoloženog jednog kolokvija, student ima mogućnost popravka (ponavljanja) kolokvija dva puta (u redovnim terminima zimskih ispitnih rokova). Ako u ta dva dodatna pokušaja ne uspije položiti kolokvij, ispada iz bolonjskog sustava kolokvija te polaže klasičan ispit cijelog gradiva. Studenti koji nisu u sustavu kolokvija polažu kompletno gradivo kolegija odjednom. Raspon ocjena: 0-50% nedovoljan 50-62,5% dovoljan 62,5-75% dobar 75-87,5% vrlo dobar 87,5-100% izvrstan (odličan).
samostalno učenje (SU)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264