Skoči na glavni sadržaj

IT - Programski jezik C

Naziv predmeta

Programski jezik C

Detalji
Kod
VSITE126
Skr.
CLANG
ECTS
5
Godina
3
Semester
Zimski semestar
Vrsta
izborni smjera
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
15
1
15
L
0
15
1
15
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
2
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: Mariza Maini, pred.
Asistenti: Vatroslav Zuppa Bakša, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Uvod u C jezik. Kodiranje i tipovi podataka. Pisanje programa. Ispravljanje programskih pogreški. Leksicka i sintakticka struktura C jezika: tipovi, varijable, izrazi, upravljanje tijekom programa, funkcije, doseg i vidljivost varijabli. Nizovi. Modularno programiranje i funkcionalna dekompozicija programa. Leksicki pretprocesor. Pokazivaci. Dinamicko dodjeljivanje memorije. Korisnicke strukture podataka. Rad s tekstualnim i binarnim datotekama. Standardne biblioteke. Pokazivači na funkcije. Stringovi.

Ciljevi učenja

Opći: Analiza postojećh i kreiranje vlastitih multiplatformskih programskih rješenja u programskom jeziku C.
Posebni: Razvoj komandnolinijskih aplikacija u programskom jeziku C koristeći Visual Studio odnosno Eclipse razvojna okruženja. Korištenje C-ove standardne biblioteke funkcija. Mogućnost čitanja i razumijevanja tehničke dokumentacije bilo koje C programske biblioteke, te njeno korištenje u vlastitom projektu.

Ishodi učenja
Sposobnosti

Kolegij pruža napredna znanja s područja programiranja kao osnovu jezgre računarstva, te obučava polaznika za programiranje u programskom jeziku C i okruženju MS Visual Studio.NET

Preporučena literatura

Brain W. Kernighan: The C Programming Language (2nd Edition)

Dodatna literatura

Peter Prinz: C in a Nutshell: The Definitive Reference 2nd Edition

predavanja (P)
 1. Osnovi pojmovi kod programiranja, uvod u C, povijest jezika, prvi program (Hello world),osnovni ciklus u kodiranju, varijable, ključne riječi
 2. Tipovi podataka, sinonimi tipova, printf/scanf, aritmetički operatori, operatori pridruživanja, naredbe grananja, blok naredba
 3. Petlje (for, while, do-while), break, continue, switch naredba
 4. Funkcije. Prototipovi funkcija.
 5. Pokazivači (uključujući i pokazivač na pokazivač)
 6. Nizovi, adresna aritmetika. Višedimenzionalni nizovi.
 7. Operatori
 8. Kolokvij
 9. Standardne funckcije za dinamičku alokaciju memorije
 10. Stringovi (definicija + standardne funkcije).
 11. Strukture
 12. Datoteke (tekstualni i binarni pristup).
 13. Vidljivost i životni vijek varijabli, konstante, statičke varijable, standardne funkcije za rad s blokovima memorije
 14. Pokazivači na funkcije
 15. Kolokvij
auditorne vježbe (A)
 1. Uvod u Visual Studio, funkcionalnosti, debugiranje
 2. Tipovi podataka, sinonimi tipova, printf/scanf, aritmetički operatori, operatori pridruživanja, naredbe grananja, blok naredba
 3. Petlje (for, while, do-while), break, continue, switch naredba
 4. Funkcije. Prototipovi funkcija.
 5. Pokazivači (uključujući i pokazivač na pokazivač)
 6. Nizovi, adresna aritmetika. Višedimenzionalni nizovi.
 7. Operatori
 8. Pregled zadataka iz kolokvija
 9. Standardne funckcije za dinamičku alokaciju memorije
 10. Stringovi (definicija + standardne funkcije).
 11. Strukture
 12. Datoteke (tekstualni i binarni pristup).
 13. Vidljivost i životni vijek varijabli, konstante, statičke varijable, standardne funkcije za rad s blokovima memorije
 14. Pokazivači na funkcije
 15. Pregled zadataka iz kolokvija
laboratorijske vježbe (L)
 1. Upoznavanje sa razvojnim okruženjem (Visual Studio), kreiranje projekata, pisanje, prevođenje i testiranje C programa, printf, scanf, if naredba
 2. Petlje: while, for i do. Funkcije.
 3. Nizovi i pointeri.
 4. Operatori, dinamička alokacija
 5. Stringovi, strukture
 6. Datoteke, funkcije za rad s datotekama
 7. Nije definirano
 8. Nije definirano
 9. Nije definirano
 10. Nije definirano
 11. Nije definirano
 12. Nije definirano
 13. Nije definirano
 14. Nije definirano
 15. Nije definirano
kolokvij - teorija (KP)
 1. Pismeni ispit, analiza i rješavanje zadataka, dva školska sata. Gradivo: printf, scanf, if naredba, petlje, break, continue, switch, funkcije, prototipovi funkcija, pokazivači, nizovi, adresna aritmetika. Od maksimalnih 100, za prolaz je potrebno imati 50 bodova
 2. Pismeni ispit, analiza i rješavanje zadataka, dva školska sata. Gradivo: operatori, standardne funkcije za alokaciju memorije, stringovi, strukture, datoteke, standardne funkcije za rad s blokovima memorije, sinonimi tipova, vidljivost i životni vijek varijabli, pokazivači na funkcije Od maksimalnih 100, za prolaz je potrebno imati 50 bodova. Ukupna ocjena se računa na osnovu prosjeka bodova sa oba kolokvija.
ispit - teorija (IU)
 1. Ljetni ispitni rokovi: odvojeno polaganje prvog i drugog dijela gradiva ("ispravak kolokvija") Jesenski ispitni rokovi: cijelo gradivo bez obzira na rezultat kolokvija, samo pismeni dio ispita.
samostalno učenje (SU)
 1. Testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264