Skoči na glavni sadržaj

IT - Distribuirano objektno programiranje

Naziv predmeta

Distribuirano objektno programiranje

Detalji
Kod
VSITE136
Skr.
DOP
ECTS
5
Godina
4
Semester
Zimski semestar
Vrsta
izborni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
15
1
0
L
1
8
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: Tomislav Soldo, pred.
Asistenti: Zoran Radek, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Uvod. Objektni model. Komponentni model. Troslojna arhitektura. Tanki klijent. Neovisnost o lokaciji, neovisnost o jeziku. Skalabilnost, pouzdanost, sigurnost. Definiranje sučelja (IDL). CORBA, ORB, IIOP. COM/Distributed COM/COM+. Remote Procedure Call (RPC), Remote Method Invocation (RMI). Skeleton/proxy, proxy/stub. Presretanja, događaji. .NET arhitektura. Razvojne platforme i jezici.

Ciljevi učenja

OPĆA ZNANJA:
Steći će detaljan uvid u svojstva i podjelu rada u višeslojnim aplikacijama.
Naučiti će koje sve sigurnosne i poslovne zahtijeve moraju ispunjavati aplikacije koje podržavaju velike i složene poslovne sustave.
POSEBNA ZNANJA:
Upoznati će se sa CORBA objektnim modelom i COM/DCOM sustavom za MS Windows platforme.
Naučiti će pisati IDL definicije i prevodoti ih u željeni programski jezik.
Upoznati će JAVA Beans objektni model.
Naučiti će daljinski pozivati objekte po mreži uz pomoć Java RMI i .NET remote tehnologija
Upoznati će se sa svojstvima i zahtjevima application frameworka za razvoj složenih poslovnih sustava, kao što su J2EE i .NET Enterprise.
Naučiti će načine serijalizacije objekata za pohranu stanja i slanje objekata po mreži.
Naučiti će kako se obrađuju velike količine nestrukturiranih podataka uz pomoć Hadoop MapReduce sustava.

Ishodi učenja

1. 1. Opisati i pravilno koristiti višeslojnu strukturu složenih aplikacija.
2. U IDL-u postaviti strukturu komunikacije unutar višeslojne distribuirane objektne aplikacije.
3. U različitim programskim modelima višeslojne distribuirane objektne aplikacije pravilno postaviti uvjete i granice transakcija.
4. Pravilno razdvojiti uloge različitih korisnika po njihovim uloga i pravima unutar različitih objekata višeslojne distribuirane objektne aplikacije
5. Uspješno povezati višeslojnu distribuiranu objektnu aplikaciju sa izvorima podataka i bazama podataka

Sposobnosti

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja kao nadogradnju jezgre računarstva, te osposobljava polaznika za programiranje distribuiranih korisničkih programa

Preporučena literatura

1. Jason Pritchard: COM and CORBA Side by Side: Architectures, Strategies, and Implementations; Addison-Wesley, 1999. 2. Don Box: Essential COM, Addison-Wesley, 1997. 3. Thomas J. Mowbray, Raphael C. Malveau: CORBA Design Patterns, John Wiley & Sons, 1997.

Dodatna literatura
predavanja (P)
 1. Project Athena opis, uloga, rezultati, identifikacija na mreži
 2. Corba OMG, Svojstva frameworka, ORB, IDL definicija i pisanje, Object adapter, Naming services
 3. CORBA Terminologija i sastavni elementi, Orb Client proxy stub Skeleton interakcija, Portable Object Adapter, Dynamic Invocation i Dynamic Skeleton Iterfaces kao zamjena za IDL
 4. COM - DCOM, nastanak, ulaga u OS-u, sistemska usluga objašnjenje, komponentni pristup, globalni jedinstveni identifikator, delegation/containment vs agregation
 5. COM - DCOM Interfacei obavezni i dodatni, interfacei svojstva, SCM com vs Corba usporedba na konceptualnom i izvedbenom nivou
 6. XML struktura , XML kao formatirani tekst, SOAP sredstvo za komunikaciju između servisa, SOAP struktura i upotreba
 7. Java Beans kompomnet načelo, event driven sw, serijalizacija
 8. Java RMI, stub i skeleton, upravljanje iznimkama, kao se piše sever a kako client program, corba poveznica RMI IIOP
 9. .NET remote, remotable object osnova komunikacije, chanell kao apstrakcija za TCP stream HTTP stream i named pipes, remote reference
 10. J2EE struktura, Enterprise Java Beans, spoj na data source, session i bussines logic beans
 11. J2EE izrada , sklapanje aplikacije, osnovnih 5 uloga u sklapanju aplikaciije
 12. .NET Enterprise struktura, elementi transakcije
 13. .NET Enterprise komunikacija i sklapanje aplikacije
 14. Cloud - infrastructure, platform, service, ciljevi, načini izvedbe
 15. Hadoop, MapReduce Algoritam, izvedbe i upotreba
auditorne vježbe (A)
 1. Project Athena opis, uloga rezultati, identifikacija na mreži, Corba OMG, Svojstva frameworka, ORB, IDL definicija i pisanje, Object adapter, Naming services
 2. CORBA Terminologija i sastavni elementi, Orb Client proxy stub Skeleton interakcija, Portable Object Adapter, Dynamic Invocation i Dynamic Skeleton Iterfaces kao zamjena za IDL COM - DCOM, nastanak, ulaga u OS-u, sistemska usluga objašnjenje, komponentni pristup, globalni jedinstveni identifikator, delegation/containment vs agregation
 3. COM - DCOM Interfacei obavezni i dodatni, interfacei svojstva, SCM com vs Corba usporedba na konceptualnom i izvedbenom nivou XML struktura , XML kao formatirani tekst, SOAP sredstvo za komunikaciju izmešu servisa, SOAP struktura i upotreba
 4. Java Beans kompomnet načelo, event driven sw, serijalizacija Java RMI, stub i skeleton, upravljanje iznimkama, kao se piše sever a kako client program, corba poveznica RMI IIOP
 5. NET remote, remotable object osnova komunikacije, chanell kao apstrakcija za TCP stream HTTP strema i named pipes, remote reference J2EE struktura, Enterprise Java Beans, spoj na data source, session i bussines logic beans J2EE izrada , sklapanje aplikacije, osnovnih 5 uloga u sklapanju aplikaciije
 6. .NET Enterprise struktura, elementi transakcije .NET Enterprise komunikacija i sklapanje aplikacije
 7. Cloud - infrastructure, platform, service, ciljevi, načini izvedbe
 8. Hadoop, MapReduce Algoritam, izvedbe i upotreba
 9. Nije definirano
 10. Nije definirano
 11. Nije definirano
 12. Nije definirano
 13. Nije definirano
 14. Nije definirano
 15. Nije definirano
laboratorijske vježbe (L)
 1. Corba Object Request Broker (ORB)
 2. CORBA Naming services
 3. COM, pravljenje i upotreba
 4. COM, registriranje i samoregistriranje
 5. JAVA RMI primjeri upotrebe
 6. .NET remote upotreba chanella
 7. J2EE primjeri komponenti
 8. Cloud, upotreba public free cloud-a
kolokvij - teorija (KP)
 1. Test se polaže pismeno, svako pitanje se jednako vrednuje, traje 1 školski sat. Jedinice predavanja 1-8. Na oba kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima zimskog ispitnog roka.
 2. Test se polaže pismeno, svako pitanje se jednako vrednuje, traje 1 školski sat. Jedinice predavanja 9-15. Na oba kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima zimskog ispitnog roka.
ispit - teorija (IU)
 1. Zimski i ljetni ispitni rokovi: odvojeno polaganje prvog i drugog dijela gradiva ("ispravak kolokvija"), polaže se kao pismeni ispit, usmeni ispit se provodi po potrebi. Jesenski ispitni rokovi: cijelo gradivo bez obzira na rezultat kolokvija, polaže se pismeni ispit, usmeni ispit se provodi po potrebi. Jedinice predavanja 1-15. Test se polaže pismeno, svako pitanje se jednako vrednuje, s tim da se pojedino pitanje može vrednovati kao netočno (0 bodova), djelomično točno (0,5 i 0,75 bodova) i potpuno točno (1 bod). Ocjena se određuje iz ukupnog rezultata dobivenog tako da se rezultat ispita ili kolokvija pomnoži s 0,8, rezultati na laboratorijskim vježbama s 0,13, a rezultati tjednih testova na predavanjima s 0.07. Tako dobiveni rezultat se pretvara u ocjene: 0-50% nedovoljan 50-62,5% dovoljan 62,5-75% dobar 75-87,5% vrlodobar 87,5-100% izvrstan (odličan).
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264