Skoči na glavni sadržaj

IT - Multimedijske mreže i sustavi

Naziv predmeta

Multimedijske mreže i sustavi

Detalji
Kod
VSITE154
Skr.
MMS
ECTS
5
Godina
4
Semester
Zimski semestar
Vrsta
izborni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0.5
15
1
15
L
0.5
8
2
15
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: dr. sc. Damir Delija, prof. struč. stud., Saša Punčikar, pred.
Asistenti: mr. sc. Andrea Bednjanec, pred., Usama Kalit, asist. vis. šk.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Pojam multimedije. Karakteristike zvukovnih i slikovnih signala. Kodiranje zvukovnih i slikovnih informacija. Mobilne i pristupne mreže te prijenos multimedijskog prometa. Reprodukcija TV i HDTV signala. Reprodukcija signala sa CD i DVD nosača. Prijenos govora, VoIP. Koncept mreža nove generacije, prijenos podataka, glasovnih i video podataka. MPLS mreže te upravljanje mrežom, SNMP protokol.

Ciljevi učenja

Opći: Kolegij pruža upoznavanje s multimedijalnim uslugama te njihov prijenos kroz različite mreže. Posebni: Upoznavanje s kodecima za prijenos video i glasovnih komunikacija te njihova primjena u sustavima, protokoli koji se pritom koriste, princip rada VoIPa i video striminga kroz mreže pružatelja usluga.

Ishodi učenja

1. Razumjeti osnovne tipove kodeka za prijenos audio i video signala.
2. Poznavati princip prijenosa audio i video signala kroz IP mrežu te pritom korištenih protokola.
3. Konfigurirati osnovne parametre VoIP telefona i centrale te sustava za video streaming.
4. Upoznati sa sustavom i infrastrukturom pružatelja usluga te načinom razdvajanja različitih usluga unutar sustava.

Sposobnosti

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja računalnih sustava kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za projektiranje i održavanje sustava za obradu i prijenos multimedijskih informacija

Preporučena literatura

1. Standardi i specifikacije: ATM, AF-TM4.0, JPEG, MPEG, AVI

Dodatna literatura
predavanja (P)
 1. Uvodno predavanje, koncept multimedije
 2. Audio signali, A/D i D/A konverzija, uzorkovanje, kvantizacija, audio kodiranje i kompresija, audio formati, MPEG
 3. Video signali, video kodiranje i kompresija, video formati, MPEG
 4. Mobilne mreže, sastavni dijelovi mobilnih mreža, radne frekvencije, FDMA, TDMA, CDMA pristup
 5. Ćeliski koncept i nadogradnja kapaciteta, UMTS I LTE mreže, OFDM tehnologija
 6. Pristupne mreže, ISDN mreža, pregled xDSL tehnologije, ADSL frekvencije i raspoložive brzine.
 7. Optičke mreže, jednomodna i višemodna vlakna, WDM tehnologija
 8. TV i HDTV signali. Integrirani prijamnici. Reprodukcija signala sa CD i DVD medija.
 9. VoIP, SIP protokol, RTP zaglavlje, SIP uspostava poziva
 10. Koncept mreža nove generacije, vrste prometa
 11. Kvaliteta usluge u NGN mrežama, tagiranje prometa, QoS
 12. IPTV usluga, multicast video signala, IGMP protokol
 13. Glasovne usluge u NGN mrežama, IP Centrex usluga
 14. MPLS mreže, upravljanje mrežom
 15. SNMP Protokol, mjerenja brzina
auditorne vježbe (A)
 1. Uvodno predavanje, koncept multimedije
 2. Audio signali, A/D i D/A konverzija, uzorkovanje, kvantizacija, audio kodiranje i kompresija, audio formati, MPEG
 3. Video signali, video kodiranje i kompresija, video formati, MPEG
 4. Mobilne mreže, sastavni dijelovi mobilnih mreža, radne frekvencije, FDMA, TDMA, CDMA pristup
 5. Ćeliski koncept i nadogradnja kapaciteta, UMTS I LTE mreže, OFDM tehnologija
 6. Pristupne mreže, ISDN mreža, pregled xDSL tehnologije, ADSL frekvencije i raspoložive brzine
 7. Optičke mreže, jednomodna i višemodna vlakna, WDM tehnologija
 8. TV i HDTV signali. Integrirani prijamnici. Reprodukcija signala sa CD i DVD medija.
 9. VoIP, SIP protokol, RTP zaglavlje, SIP uspostava poziva
 10. Koncept mreža nove generacije, vrste prometa
 11. Kvaliteta usluge u NGN mrežama, tagiranje prometa, QoS
 12. IPTV usluga, multicast video signala, IGMP protokol
 13. Glasovne usluge u NGN mrežama, IP Centrex usluga
 14. MPLS mreže, upravljanje mrežom
 15. SNMP Protokol, mjerenja brzina
laboratorijske vježbe (L)
 1. Prijenos video signala uživo te prijenos slike
 2. IP kamere, mogućnosti i konfiguracija
 3. Nadzorni sustavi i snimanje video signala
 4. Multicast video strujanje
 5. IP telefonska centrala, instalacija i osnovna konfiguracija
 6. IP telefonska centrala, upravljanje korisničkim računima
 7. IP telefonska centrala, otklanjanje kvarova
 8. SIM kartica, funkcionalnost te stvaranje sigurnosne kopije
kolokvij - teorija (KP)
 1. Jedinice koja obuhvaća predavanja 1-7. Student dobiva po jedno pitanje iz svakog poglavlja slučajnim odabirom. Na sva pitanja treba biti odgovoreno s barem 25%, a ukupno za prolaznu ocjenu treba postiči 60% bodova.
 2. Jedinice koja obuhvaća predavanja 8-15. Student dobiva po jedno pitanje iz svakog poglavlja slučajnim odabirom. Na sva pitanja treba biti odgovoreno s barem 25%, a ukupno za prolaznu ocjenu treba postiči 60% bodova.
ispit - teorija (IU)
 1. U ispitnom roku semestra studenti polažu svo gradivo. Uvjet za konačnu pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz testova predavanja, pozitivna ocjena auditornih i laboratorijskih vježbi, pozitivna ocjena međuispita (kolokvija) teorije te seminarskog rada. Ukoliko student nije prošao jedan od kolokvija tada pristupa pismenom ispitu. Konačna ocjena (%)=(P + L + A + (M1 + M2)/2) + S)/5 - ocjena je izražena u postocima P - ocjena iz predavanja izražena u postotcima, A - ocjena izražena iz auditornih vježbi izražena u postotcima, L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima, M1, M2 - bodovi na međuispitima teorije izraženi u postocima ili ukupna ocjena iz ispita ukoliko nije zadovoljio uvijete kolokvija. Studenti koji imaju pozitivnu ocjenu laboratorijskih vježbi, a ne polože ispit preko međuispita (kolokvija), polažu u ispitnom roku semestra i u jesenkom popravnom roku usmeni ispit teorije koji se sastoji od dva kvalifikacijska pitanja (osnovni pojmovi) i dva ispitna pitanja. Uvjet za polaganje ispita je pozitivan odgovor na oba kvalifikacijska pitanja i 50% bodova na svakom od ispitnih pitanja teorije. Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način: Postotak Ocjena 50% do 62,5% dovoljan (2) 62,5% do 75% dobar (3) 75% do 87,5% vrlo dobar (4) 87,5% do 100% izvrstan (5)
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264