Skoči na glavni sadržaj

IT - Projektiranje baza podataka

Naziv predmeta

Projektiranje baza podataka

Detalji
Kod
VSITE162
Skr.
PBP
ECTS
5
Godina
3
Semester
Zimski semestar
Vrsta
izborni smjera
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
0
0
0
L
1
10
3
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: Predrag Brođanac, pred., Dalibor Bužić, v. pred., Siniša Tkalčec, pred.
Asistenti: Krunoslav Bilić, asist., Suzana Divić, pred., Jurica Đurić, v. pred., Filip Velebit Samodol, str. sur., dr. sc. Aleksandar Skendžić, v. pred., Paolo Stabile, str. sur.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Identifikacija zahtjeva korisnika. Formalna specifikacija zahtjeva. Izbor modela baze podataka. Projektiranje strukture baze podataka. Modeliranje funkcija i podataka. Proceduralna obrada baze podataka. Optimalizacija upita. Izrada prototipa baze. Izbor korisničkog sučelja. Izbor programskog alata. Dizajniranje formi za unos i ispravljanje podataka. Odabir kriterija za ispis. Dizajniranje izvještaja. Sigurnost podataka. Ograničenje pristupa i ovlaštenja. Rezervne kopije podataka. Sustavi poslužitelja. Raspoloživost i dohvatljivost podataka. Performanse rada. Višekorisnički pristup. Baza podataka na mreži.

Ciljevi učenja

Opća: Kolegij omogućuje stjecanje znanja o funkcioniranju poslužitelja baza podataka. Stječu se i osnovne vještine programiranja unutar poslužitelja baze podataka kao i osnovne administracije baze podataka.
Posebna: Korištenje Transact-SQL jezika kao i Microsoft SQL Server Management Studio alata. Razvoj i pozivanje pohranjenih procedura i okidača unutar baze. Dozvola i zabrana pristupa podacima. Upravljanje zaključavanjem kako bi se optimizirao višekorisnički rad na bazi. Spremanje rezervne kopije podataka i obnova podataka u slučaju razrušenja.

Ishodi učenja

1. Objasniti osnovne tipove i strukture baza podataka.
2. Razumjeti sintaksna i opća pravila Transact-SQL jezika za upravljanje bazama podataka.
3. Kreirati pohranjene procedure i okidače unutar Microsoft SQL baze podataka.
4. Razumjeti i primijeniti rukovanje greškama prilikom izvođenja skripti unutar baze podataka.
5. Razumjeti osnovne elemente transakcija te mehanizme zaključavanja podataka prilikom višekorisničkog rada.
6. Regulirati zaštita podataka od neovlaštenog korištenja.
7. Primijeniti osnovne postupke obnove podataka u slučaju razrušenja baze podataka.
8. Primijeniti osnovne principe optimizacije SQL upita.

Sposobnosti

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja baza podataka kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za projektiranje i izradu baza podataka u programskom sustavu MS SQL Server

Preporučena literatura

1. Z. Torba, Baze podataka, Veleučilište u Splitu, 2001.

Dodatna literatura

1. O’Neil, P.: Database - Principles, Programming, Performance, Morgan Kaufmann Publishers 1994. 2. Vujnović, R.: SQL i relacijski model podataka, Znak, 1995 3. Microsoft press: Access

predavanja (P)
 1. Klijent/server baze podataka. Microsoft SQL Server. Transact-SQL - konvencije, tipovi podataka, sistemske globalne varijable i lokalne varijable.
 2. Transakcije. Naredbe za rad s transakcijama: BEGIN TRAN, COMMITT TRAN, ROLLBACK TRAN, SAVE TRAN. Ugnježđivanje transakcija. Svojstva transakcija. Preporuke za korištenje transakcija.
 3. Pohranjene procedure. Sličnost s procedurama u drugim programskim jezicima. Prednosti korištenja pohranjenih procedura. Stvaranje procedura. T-SQL naredbe za kontrolu toka.
 4. Kursori. Deklariranje kursora i povezivanje s djelatnim skupom. Otvaranje kursora i dohvat n-torke. Kursor za ažuriranje. Zatvaranje i dealociranje kursora.
 5. Praktični primjeri upotrebe kursora u procedurama. Poziv procedure.
 6. Upravljanje pogreškama. Funkcija RAISERROR. Okidači. Okidač i pokretački događaj kao transakcija.
 7. Ugnježđivanje okidača. Opoziv okidača. Tablice INSERTED i DELETED.
 8. AFTER i INSTEAD OF okidači. Praktična primjena okidača.
 9. Zaštita baze podataka - osnovni problemi paralelnog pristupa. Potpuni i nepotpuni zastoj
 10. Zaštita podataka - zaključavanje. Vrsta i granulacije zaključavanja. Izolacija i osnovne razine izolacije. Vrijeme zaključavanja.
 11. Sigurnost baze i načini zaštite. Dozvola prava pristupa korisnicima. GRANT naredba.
 12. REVOKE i DENY naredbe dozvola prava pristupa. Vježbe davanja i opozivanja prava pristupa na objekte baze.
 13. Obnova baze u slučaju razrušenja (Disaster Recovery). Rezervne kopije (backup) i restauriranje baze. Arhivske i diferencijalne arhivske kopije.
 14. Dnevnik transakcija. Zrcaljenje(mirroring). Simple, full i bulk-logged model oporavka.
 15. Optimizacija performansi baze podataka i statističke informacije. Principi pristupa klijentskih aplikacija (ADO.NET).
laboratorijske vježbe (L)
 1. Upoznavanje s Microsoftom SQL Serverom 2008, uvoz podataka iz Access baze podataka.
 2. Rad s transakcijama, pohranjene procedure.
 3. Okidači, kursori.
 4. Transakcije, procedure.
 5. Okidači.
 6. Funkcije sa stringovima.
 7. Kontrola paralelnog pristupa.
 8. Pogledi.
 9. Zaštita od neovlaštenog korištenja.
 10. Obnova baze podataka, spajanje programskog kôda i baze podataka ( ADO i SQL Server 2008).
kolokvij - teorija (KP)
 1. Cjeline U1-U8. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% oba kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima.
 2. Cjeline U9-U15. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% oba kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima.
ispit - teorija (IU)
 1. Konačnu ocjenu sačinjava kolokvij teorije (ili rezultat ispita) 80%, izlazni testovi laboratorijskih vježbi 13% te izlazni testovi predavanja 7%. U slučaju nepoloženog jednog kolokvija, student ima mogućnost popravka (ponavljanja) kolokvija dva puta. Ako u ta dva dodatna pokušaja ne uspije položiti kolokvij, ispada iz bolonjskog sustava kolokvija te polaže klasičan ispit cijelog gradiva. Studenti koji nisu u sustavu kolokvija polažu kompletno gradivo kolegija odjednom. Raspon ocjena: 0-50% nedovoljan 50-62,5% dovoljan 62,5-75% dobar 75-87,5% vrlodobar 87,5-100% izvrstan (odličan).
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264