Skoči na glavni sadržaj

IT - Industrijska Praksa (2)

Naziv predmeta

Industrijska Praksa (2)

Detalji
Kod
VSITE017
Skr.
PRAK(2)
ECTS
2
Godina
3
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
izborni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Zim 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
0
0
0
0
A
0
0
0
0
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
0
0
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
1
1
SU
0
1
90
90
NastavniciNositelji: Marijan Čančarević, v. pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj
Ciljevi učenja
Ishodi učenja
Sposobnosti
Preporučena literatura
Dodatna literatura
ispit - teorija (IU)
  1. Nije definirano
samostalno učenje (SU)
  1. Nije definirano

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264