Skoči na glavni sadržaj

IT - Završni rad

Naziv predmeta

Završni rad

Detalji
Kod
VSITE019
Skr.
ZAV
ECTS
8
Godina
4
Semester
Zimski semestar
Vrsta
obvezatni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
0
0
0
0
A
0
0
0
0
L
0
0
0
0
S
2.5
0
0
75
KA
0
0
0
0
KP
0
0
0
0
PR
0
1
10
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
6
1
165
165
NastavniciNositelji: - -
PreduvjetiNema
Sadržaj

Na temelju zadatka proučiti detaljno stanje tehnike, predložiti optimalno rješenje i eksperimentalno ga potvrditi. Izraditi završni rad od oko 40 stranica.

Ciljevi učenja

Opća. Samostalno koristiti literaturu u rješavanju postavljenih problema.
Posebna. Razumijevanje procesa pisanja stručnih radova i njihovog prezentiranja stručnom auditoriju.

Ishodi učenja

1. Samostalno proučiti literaturu.
2. Izraditi teoretski dio zadatka.
3. Eksperimentalno provjeriti zadatak.
4. Prezentirati zadani problem.

Sposobnosti

Osposobljava ga za samostalno proučavanje literature, izradu rješenja, eksperimentalnu provjeru i prezentaciju zadanog problema.

Preporučena literatura
Dodatna literatura
projekt (PR)
  1. Student treba u dogovoru s mentorom odabrati temu rada i prijaviti rad u skladu s pravilnikom. Student treba izraditi rad od oko 40 stranica. Nakon odobrenja mentora, student predaje rad u elektroničkom i tiskanom obliku, te pristupa obrani rada.
ispit - teorija (IU)
  1. Završni ispit obavlja se pred povjerenstvom u skladu s pravilnikom. Ispit se sastoji od prezentacije završnog rada u trajanju oko 15 min i odgovaranja na pitanja članova povjerenstva. Ocjena završnog rada i obrane svih članova povjerenstva moraju biti pozitivne.
samostalno učenje (SU)
  1. smostalno proučavanje literature, priprema eksperimenta, rad na eksperimentalnom rješenju, samostalno pisanje rada

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264