Skoči na glavni sadržaj

Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija

VSITE - Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija

Sa zadovoljstvom vas obaviještavamo da je VSITE promijenio ime iz Visoke škole za informacijske tehnologije u Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija (eng. University of Applied Sciences in Information Technology - Zagreb).

To je samo jedna od promjena koje nam je donio novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Tako, stupanjem na snagu ovoga Zakona, naši dosadašnji stručni specijalisti stječu stručni naziv magistar uz naznaku struke (mag. uz naznaku struke), a stručni prvostupnici postaju prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke (bacc. uz naznaku struke).

Stručni preddiplomski studij postaje Stručni prijediplomski studij, a Specijalistički diplomski stručni postaje Stručni diplomski studij.

Zakon možete vidjeti na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_119_1834.html

TAGS

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264