Skip to main content

IT - English Language 1

Subject name

English Language 1

Details
Code
VSITE041
Abbrev.
ENG1
ECTS
2
Year
1
Semester
Summer semester
Type
obligatory
NQF Level 6
Bachelor study
E-Learning
0%
Activities
IT zg - Win 23/24
ECTS
Units
Hours
Total
T
1
15
2
30
N
0
0
0
0
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
PN
0
0
0
0
PT
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
EN
0
0
0
0
ET
0
1
2
0
AL
1
1
30
30
TeachersLeaders: dr. sc. Darija Pešut, v. pred.
PrerequisitsNone
Content

Slobodno vrijeme i način života, aktivnosti slobodnog vremena, osjećaji i načini njihova izražavanja, načini povezivanja misli u pripovjedačkom obliku, tajne uspješnog učenja jezika, najbolji načini za usvajanje novog vokabulara, načini izražavanja molbi, posebne prigode i blagdani, različiti načini opisivanja ljudskog izgleda i događaja, snovi, ambicije i njihovo ostvarivanje. Turističke destinacije i njihove ljepote.

Learning objectives

Opća. Služenje temeljnim jezičnim vještinama – govorenjem, slušanjem, čitanjem i pisanjem.
Posebna. Snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama, bilo da se radi o komunikaciji na ulici, tržnici, u trgovini, hotelu, banci, ili pak, neobaveznom razgovoru s poznanicima o različitim sferama života. Pisanje jednostavnijih oblika teksta, poput kratkih obavijesti, izvještaja, elektroničke pošte i sl. Razumijevanje govornog materijala te čitanje jednostavnijih književnih i novinskih tekstova, u smislu pronalaženja relevantnih informacija.

Learning outcomes

1. 1. Understand the main thoughts from general text or text from a prescribed literature and unfamiliar words within the context in which they were used.
2. Understand speaking or lecture about a familiar subject.
3. Describe subjects and contents related to interests.
4. Read, analyze and present a short written general material.
5. Ask questions and provide feedback.
6. Give advice, propositions, etc.
7. Follow and participate in discussion about familiar topics.
8. Write a short essay/report listing pros and cons.
9. Make short notes.

Competencies

Student je osposobljen za služenje temeljnim jezičnim vještinama – govorenjem, slušanjem, čitanjem i pisanjem. Sa sigurnošću se može snaći u svakodnevnim životnim situacijama, bilo da se radi o komunikaciji na ulici, tržnici, u trgovini, hotelu, banci, ili pak, neobaveznom razgovoru s poznanicima o različitim sferama života. U pismenoj komunikaciji osposobljen je za pisanje jednostavnijih oblika teksta, poput kratkih obavijesti, pozivnica, zamolbi, popunjavanja formulara i sl. Na isti se način osposobljava za razumijevanje govornog materijala, kao i za čitanje jednostavnijih književnih i novinskih tekstova, u smislu pronalaženja relevantnih informacija.

Recommended Literature

1. Lebeau, I., Rees, G. (2008) Language Leader Pre-Intermediate (Coursebook with CD-ROM, Workbook), Pearson Education Ltd. Harlow.
2. Hornby, A. S. (1999) Oxford Advanced Learner's Dictonary, OUP. Oxford.
3. Walker E., Elsworth S., (2000) New Grammar Practice for Pre-Intermediate Students, Longman Ltd. Harlow

Additional Literature

1. Aspinall, T. (2002) Test Your Listening, Pearson Education Ltd. Harlow. 2. Dean, M. (2002) Test Your Reading, Pearson Education Ltd. Harlow. 3. Watcyn-Jones, P., and Johnston, O. (2002) Test Your Vocabulary 2, Pearson Education Ltd. Harlow.

lectures (T)
 1. Uvod 1. Weather 1.1 Key vocabulary; Present Simple and Present Continuous 1.2 Reading and speaking (Winter); Questions
 2. 1.3 Scenario: Latin American Adventure 1.4 Study and writing skills (guidebook entry)
 3. 2. People 2.1 Key vocabulary; Past Simple 2.2 Reading and speaking (Creative Lives); Past Continuous
 4. 2.3 Scenario: Sharing a flat 2.4 Study and writing skills (keeping a learning diary)
 5. 3. The media 3.1 Key vocabulary; Articles 3.2 Reading and speaking (World News); Relative pronouns
 6. 3.3 Scenario: That's entertainment! 3.4 Study and writing skills (a TV programme review) REVIEW Units 1-3
 7. 1. kolokvij; Video materijali - razumijevanje
 8. 4. Health 4.1 Key vocabulary; Present Perfect 4.2 Reading and speaking (Brain Food); Present Perfect (for and since)
 9. 4.3 Scenario: Health at work 4.4 Study and writing skills (a thank you email)
 10. 5. Natural world 5.1 Key vocabulary; Comparatives and superlatives 5.2 Reading and speaking (Animal Invasion); Expressions of quantity
 11. 5.3 Scenario: Animals online 5.4 Study and writing skills (a comparative essay)
 12. 6. Society and family 6.1 Key vocabulary; Modals - predictions 6.2 Reading and speaking (The Family); First Conditional
 13. 6.3 Scenario: Family matters 6.4 Study and writing skills (an article)
 14. REVIEW Units 4-6; Video materijali - razumijevanje
 15. 2. kolokvij; Video materijali - razumijevanje
preliminary exam - theory (PT)
 1. Prvi kolokvij se održava se u 7. tjednu nastave. Obuhvaća gradivo predavanja 1-6. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
 2. Drugi kolokvij se održava se u 15. tjednu nastave. Obuhvaća gradivo predavanja 8-14. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
exam - theory (ET)
 1. Ispitu pristupaju studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij. Obuhvaća cjelovito gradivo predmeta. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
autonomus learning (AL)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264