Skoči na glavni sadržaj

IT - Engleski jezik 1

Naziv predmeta

Engleski jezik 1

Detalji
Kod
VSITE041
Skr.
ENG1
ECTS
2
Godina
1
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
obvezatni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Zim 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
0
0
0
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
1
1
30
30
NastavniciNositelji: dr. sc. Darija Pešut, v. pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Slobodno vrijeme i način života, aktivnosti slobodnog vremena, osjećaji i načini njihova izražavanja, načini povezivanja misli u pripovjedačkom obliku, tajne uspješnog učenja jezika, najbolji načini za usvajanje novog vokabulara, načini izražavanja molbi, posebne prigode i blagdani, različiti načini opisivanja ljudskog izgleda i događaja, snovi, ambicije i njihovo ostvarivanje. Turističke destinacije i njihove ljepote.

Ciljevi učenja

Opća. Služenje temeljnim jezičnim vještinama – govorenjem, slušanjem, čitanjem i pisanjem.
Posebna. Snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama, bilo da se radi o komunikaciji na ulici, tržnici, u trgovini, hotelu, banci, ili pak, neobaveznom razgovoru s poznanicima o različitim sferama života. Pisanje jednostavnijih oblika teksta, poput kratkih obavijesti, izvještaja, elektroničke pošte i sl. Razumijevanje govornog materijala te čitanje jednostavnijih književnih i novinskih tekstova, u smislu pronalaženja relevantnih informacija.

Ishodi učenja

1. Razumjeti glavne misli općeg teksta ili teksta iz propisane literature te nepoznate riječi unutar konteksta u kojem su rečene.
2. Razumjeti govor ili predavanje o poznatoj temi.
3. Opisati teme i sadržaje vezane za interese.
4. Pročitati, analizirati i izložiti kratki pisani opći materijal.
5. Postaviti pitanja i pružiti povratnu informaciju.
6. Pružiti savjet, dati prijedlog i sl.
7. Pratiti i sudjelovati u raspravama o poznatim temama.
8. Napisati kratak sastav/izvješće navodeći razloge za ili protiv.
9. Napraviti kratke bilješke

Sposobnosti

Student je osposobljen za služenje temeljnim jezičnim vještinama – govorenjem, slušanjem, čitanjem i pisanjem. Sa sigurnošću se može snaći u svakodnevnim životnim situacijama, bilo da se radi o komunikaciji na ulici, tržnici, u trgovini, hotelu, banci, ili pak, neobaveznom razgovoru s poznanicima o različitim sferama života. U pismenoj komunikaciji osposobljen je za pisanje jednostavnijih oblika teksta, poput kratkih obavijesti, pozivnica, zamolbi, popunjavanja formulara i sl. Na isti se način osposobljava za razumijevanje govornog materijala, kao i za čitanje jednostavnijih književnih i novinskih tekstova, u smislu pronalaženja relevantnih informacija.

Preporučena literatura

1. Lebeau, I., Rees, G. (2008) Language Leader Pre-Intermediate (Coursebook with CD-ROM, Workbook), Pearson Education Ltd. Harlow.
2. Hornby, A. S. (1999) Oxford Advanced Learner's Dictonary, OUP. Oxford.
3. Walker E., Elsworth S., (2000) New Grammar Practice for Pre-Intermediate Students, Longman Ltd. Harlow

Dodatna literatura

1. Aspinall, T. (2002) Test Your Listening, Pearson Education Ltd. Harlow. 2. Dean, M. (2002) Test Your Reading, Pearson Education Ltd. Harlow. 3. Watcyn-Jones, P., and Johnston, O. (2002) Test Your Vocabulary 2, Pearson Education Ltd. Harlow.

predavanja (P)
 1. Uvod 1. Weather 1.1 Key vocabulary; Present Simple and Present Continuous 1.2 Reading and speaking (Winter); Questions
 2. 1.3 Scenario: Latin American Adventure 1.4 Study and writing skills (guidebook entry)
 3. 2. People 2.1 Key vocabulary; Past Simple 2.2 Reading and speaking (Creative Lives); Past Continuous
 4. 2.3 Scenario: Sharing a flat 2.4 Study and writing skills (keeping a learning diary)
 5. 3. The media 3.1 Key vocabulary; Articles 3.2 Reading and speaking (World News); Relative pronouns
 6. 3.3 Scenario: That's entertainment! 3.4 Study and writing skills (a TV programme review) REVIEW Units 1-3
 7. 1. kolokvij; Video materijali - razumijevanje
 8. 4. Health 4.1 Key vocabulary; Present Perfect 4.2 Reading and speaking (Brain Food); Present Perfect (for and since)
 9. 4.3 Scenario: Health at work 4.4 Study and writing skills (a thank you email)
 10. 5. Natural world 5.1 Key vocabulary; Comparatives and superlatives 5.2 Reading and speaking (Animal Invasion); Expressions of quantity
 11. 5.3 Scenario: Animals online 5.4 Study and writing skills (a comparative essay)
 12. 6. Society and family 6.1 Key vocabulary; Modals - predictions 6.2 Reading and speaking (The Family); First Conditional
 13. 6.3 Scenario: Family matters 6.4 Study and writing skills (an article)
 14. REVIEW Units 4-6; Video materijali - razumijevanje
 15. 2. kolokvij; Video materijali - razumijevanje
kolokvij - teorija (KP)
 1. Prvi kolokvij se održava se u 7. tjednu nastave. Obuhvaća gradivo predavanja 1-6. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
 2. Drugi kolokvij se održava se u 15. tjednu nastave. Obuhvaća gradivo predavanja 8-14. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
ispit - teorija (IU)
 1. Ispitu pristupaju studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij. Obuhvaća cjelovito gradivo predmeta. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264